NolitchX: A Nordic Literature Project and Network

 

nolitchx-logo-fondoinvisible-01

 

NolitchX, pronounced as /Knowledge X/, will make visible the presence and works of immigrant language writers in the Nordic countries through networking, translations, publications and research during the period May 2018 until April 2020. The main objective of NolitchX is to function as the hub of a network between writers, translators, editors, and other participants in the literary fields of the Nordic countries to create new structures for immigrant writers to work as professionals and be part of the Nordic literary fields. The NolitchX network includes both immigrant language writers and writers who create in the main Nordic languages. In this way NolitchX hopes and will work to make visible the “Knowledge X”, the hidden knowledge, that is the work of the writers in the Nordic countries that create in other languages than the main languages or the official minority languages in the Nordic region.

NolitchX wants to act now and to challenge the foundations of the view on literature as bound to culture and nationality. The NolitchX network groups “immigrant language writers” (invandrarspråk, a term coined in Sweden referring to the linguistic communities that arrived in the country during the 20th Century) and promotes the literature written in languages other than the main Nordic languages and the official minority languages, as these works tend to be invisible on the Nordic literary field. The basic principle of NolitchX is language, one of the principal means of literary expression,   and the focus is on the literary texts, not on the cultural, ethnical or religious background  of the authors. In this way, NolitchX hopes to contribute to an inclusive Nordic literary field, where work in different languages will all be valued as “literature“, where there is room for writers and other actors from the different linguistic communities that exist in the Nordic region, and which respects the individual human right to choose the language in which to communicate, even in literary works.

NolitchX, Nordic Literatures in Change and Exchange, is a literature project and a network with writers in the Nordic region that creates in immigrant languages as well as in the main Nordic languages. NolitchX is supported by Nordic Culture Fund and Nordic Culture Point. NolitchX is a Nordic collaboration between associations, groups and individual writers in Denmark, Finland, Iceland and Sweden, and the network groups more than 160 writers and translators in all the Nordic countries. In 2018, we plan to incorporate writers, translators, cultural producers and venues in Norway and Germany into the network. The Malmö based association Tre Tärningar is the coordinating host of NolitchX in collaboration with Sivuvalo in Helsinki, Red Door in Copenhagen, and Ós Pressan in Reykjavik.

 

 

mobility_programme_horizontal-1 kopi.png

nordiskkulturfond_norden_black_rgb                malmostad_logo_webb_farg

 

NolitchX: Ett projekt och nätverk för invandrarspråksförfattare i Norden

 

NolitchX-Logo-FondoInvisible-01

 

Det samnordiska projektet NolitchX (Nordic Literatures in Change and Exchange) är  en samarbetsplattform för författare, översättare och andra aktörer från litteraturscenerna i de nordiska länderna för att synliggöra, främja och ge en hörbar röst åt litteratur som skrivs på andra språk än huvud- och minoritetsspråken i Norden. Projektet har etablerat ett nätverk, och arrangerar uppläsningar och ordnar översättningar till de nordisk huvudspråken.

Utgångspunkten för projektet NolitchX och dess aktiviteter är att all litteratur som produceras av författare som är stadigt bosatta i de nordiska länderna borde betraktas som “nordisk litteratur”, oavsett språk, författarens nationella identiteter eller etniska ursprung. Den nordiska litteraturscenen omfattar en mängd olika uttryck på olika språk och med avstamp i olika kulturella kontexter som alltså inte är begränsade till de nordiska nationerna och enligt NolitchX utgör dessa tillsammans med litteraturerna på huvudspråken i Norden en enda mångspråkig och mångfasetterad litteratur som speglar dagens kulturutveckling och samhälle i norra Europa.

Kulturföreningen Tre Tärningar i Malmö koordinerar projektet NolitchX Nordic Literatures in Change and Exchange där också Sivuvalo i Helsingfors, Red Door i Köpenhamn och litteaturkollektivet Ós Pressan i Reykjavik ingår. Tre Tärningars Petronella Zetterlund är nordisk projektkoordinator.

Tre Tärningar

Tre Tärningar

Den Malmöbaserade kulturföreningen Tre Tärningar grundades i februari 2016 med syftet att vara mötesplats för svensk litteratur på olika språk. Genom översättningar, litteraturfester och samtal vill vi bidra till att idén om vad som är “svensk” litteratur breddas för att inkludera även litteratur skriven på andra språk än svenska av författare bosatta i Malmö och Sverige. Konkret vill vi arbeta för att författare som bor i Sverige ska kunna nå en publik i samma region, genom översättningar, uppläsningar och träffar av olika slag och konstellationer.

Kulturföreningen Tre Tärningar är poeten, performanceartisten och översättaren Lalo Barrubia (Uruguay/Sverige), poeten och översättaren Azita Ghahreman (Iran/ Sverige/Världen) samt litteraturvetaren och översättaren Petronella Zetterlund (Sverige/Mexico).

Namnet Tre Tärningar syftar på att vi är tre föreningsmedlemmar som gärna ser oss som tärningar som beroende på tillfälle och hand som kastar kan bilda en oändlig och slumpmässig serie av konstellationer och kombinationer. Tärningskastet som poetisk referens har numera en ganska lång historia men Tre Tärningar associerar gärna till den Malmöbaserade tidskriften från 80-talet där mycket internationell poesi publicerades på svenska.

Det finns många bra internationella poeter och författare, inte bara utomlands utan också i Sverige och Malmö. Dem vill vi ska höras och läsas även här, på plats!