Om Tre Tärningar

 

 

TreIso-White-01

Den Malmöbaserade kulturföreningen Tre Tärningar grundades i februari 2016 med syftet att vara mötesplats för svensk litteratur på olika språk. Genom översättningar, litteraturfester och samtal vill vi bidra till att idén om vad som är “svensk” litteratur breddas för att inkludera även litteratur skriven på andra språk än svenska av författare bosatta i Malmö och Sverige. Konkret vill vi arbeta för att författare som bor i Sverige ska kunna nå en publik i samma region, genom översättningar, uppläsningar och träffar av olika slag och konstellationer.

Kulturföreningen Tre Tärningar är poeten, performanceartisten och översättaren Lalo Barrubia (Uruguay/Sverige), poeten och översättaren Azita Ghahreman (Iran/Sverige/Världen) samt litteraturvetaren och översättaren Petronella Zetterlund (Sverige/Mexico).

Namnet Tre Tärningar syftar på att vi är tre föreningsmedlemmar som gärna ser oss som tärningar som beroende på tillfälle och hand som kastar kan bilda en oändlig och slumpmässig serie av konstellationer och kombinationer. Tärningskastet som poetisk referens har numera en ganska lång historia men Tre Tärningar associerar gärna till den Malmöbaserade tidskriften från 80-talet där mycket internationell poesi publicerades på svenska.

Det finns många bra internationella poeter och författare inte bara utomlands utan också i Sverige och Malmö. Dem vill vi ska höras och läsas även här, på plats!

Logo: Daniel Malpica